BLOG

Denizyolu Taşımacılığı Nedir?

Denizyolu Taşımacılığı Nedir?

Denizyolu taşımacılığının tarihine baktığımızda 10.yüzyılda Vikinglerden bu yana taşımacılık yapıldığını, 15.yüzyılda denizyolu taşımacılığında yüklerin hangarlarda çuvallarda taşındığını bu durumun yükleme ve boşaltma işlerinin uzun süreç aldığını hem emek hem de zaman açısından yüksek maliyetleri olması sorununa çözüm bulmak gerekmiş. 1930 lu yıllarda Malcolm McLean yüklerin bir araca konup taşınması yolunu bulmuş. Ancak bu çözümün aracın çok yer kaplamasından dolayı uygun bir çözüm olmadığını görüp bugün taşımacılıkta sık kullanılan konteyneri bulmuş.  İlk konteyner taşımacılığı  1956 yılı civarında 57 konteynerlik bir geminin yüklenmesiyle başlamış. O günden sonra da uygun maliyeti açısından tercih edilen bir taşımacılık sistemi olmuş.

Denizyolu Taşımacılığının Türleri

Basit olarak ikiye ayrılabilen denizyolu taşımacılığında iki tür taşımacılıktan söz edebiliriz. Liner ve Tramp taşımacılık.
Tramp taşımacılık, yüke sahip  olan iki liman arasında yapılan, belirli bir zaman ve tarihi olmayan taşımacılık türüdür. Ham petrol, yeraltı madenleri, kereste, kömür gibi geminin tamamına ya da büyük bir bölümüne yüklenebilen malzemelerin tek seferde taşınabilmesi esasına dayanır. Liner taşımacılıkta esas olan yük değil hizmettir. Zamanı ve tarih bellidir. Varılacak gidilecek limanların yeri bellidir. Tarife esaslı bir taşımacılık türüdür bu nedenle malzemeleri taşıtacak olan kişiler planlamalarını buna göre yaparlar. Geminin limana ulaştığı tarihte taşınacak malzemeleri firmaya verirler, gidecek olan yere malzemeler taşınır. Konteyner ve Ro-Ro taşımacılığı bu tür denizyolu taşımacılığının örneklerindendir.

Denizyolu Taşımacılığında Rekabet

Denizyolu taşımacılığı yer alan pek çok unsur bir araya gelerek gerçekleşir. Limanlar, yükü taşıyan firmalar ve gemileri, armatör,broker, lojistik firmaları, freight forwarderlar, liman işletmecilerini bu unsurlardan sayabiliriz. Günümüzde en sık kullanılan taşımacılık türünde rekabet ön plandadır. Bu nedenle lojistik firmaları bu hizmet sektöründe kusursuzluğa önem vermektedirler. Gelecek yıllarda daha da artış gösterecek olan bu taşımacılık türüne yapılacak olan yatırımların küresel ticaretin gelişmesi açısından büyük bir önemi vardır.