BLOG

Denizyolu Konşimentosu İle İlgili Bilinmeyenler

Denizyolu Konşimentosu İle İlgili Bilinmeyenler

Denizyolu konşimentosu, İngilizcesi Bill of Lading (B/L) olarak adlandırılan ve ithalat-ihracat işlemlerinde kullanılan en önemli belgelerden biridir. İhracatçı firmaya nakliye işlemini yapan şirket tarafından gönderilen bu belge malın yüklenme noktasından ithalatçı tarafından teslim alınmasına kadarki taşınma işlemini ifade eden sözleşmedir.

Denizyolu Konşimentosunda Olması Gereken Bilgiler

Denizyolu konşimentosu 3 nüsha olmak üzere düzenlenir. B/L belgesinde yer alan bilgiler aşağıdaki şekildedir:

  • Taşıyıcının adı-soyadı ve ticari bilgiler

  • Gemi ve kaptan ait bilgiler

  • Taşıtan ve alıcıya ait bilgiler

  • Yükleme ve boşaltma limanı bilgileri

  • Taşınan malın türü, sayısı, boyutları ve markası

  • Belgenin düzenlenme yeri ve tarihi

Konşimento Ne İşe Yarar?

Bu belge üç amaçla hazırlanmaktadır. İlk olarak, malların nakliye şirketi tarafından taşınmak üzere teslim alındığını belgelemek amacı taşır. Malların gönderilene teslim edileceğini gösteren sözleşme olup taşıtan ve taşıyıcı arasında yapılmaktadır. Son olarak, taşınan malları göstermek ve mülkiyet hakkını ifade etmek için düzenlenir.

Denizyolu Konşimentosunun Türleri

Konşimentolar, devir yönünden ve yükleme durumuna göre olmakla iki ana gruba ayrılır. Devir yönünden konşimentoların nama, emre ve hamiline yazılı türleri vardır. Bu tür konşimentoların malın kim tarafından teslim alınacağına göre değişiklik göstermektedir. Yükleme durumuna göre konşimentoların; teslim alındı ve yükleme konşimentosu olmakla iki türü vardır. İlkinde mallar gemiye yüklenmeden, ikincisinde ise yüklendikten sonra düzenlenir. Bunlara ek olarak mallarda herhangi bir hasar olduğunu gösteren ek ibareler olup olmamasına göre konşimentolar ikiye ayrılmaktadır: kirli ve temiz konşimentolar.

Konşimento Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüm nüshalarda aynı bilgilerin olması, metinlerin değiştirilmemesi gerekir. Bunun yanı sıra birden fazla sayıda orijinal konşimento düzenlenmesi lazım. Burada amaç, birinin kaybolması durumunda diğernüshaların kullanılmasıdır.