BLOG

Deniz Yolu Taşımacılığında Kullanılan Belgeler

Deniz Yolu Taşımacılığında Kullanılan Belgeler

Deniz yolu taşımacılığında kullanılan belgelerin resmi kuruluşlar tarafından düzenlenen olarak belirtilenleri vardır. Bu belgeler içerisinde ise dolaşım belgeleri olarak adlandırılan kategoride ATR Dolaşım Belgesi ve EUR. 1 Dolaşım Sertifikası olarak ikiye ayrılır. ATR Dolaşım Belgesi adı verilen belge, Türkiye veya Avrupa sınırları içerisinde dolaşım yaparken kullanılan belgedir. EUR. 1 Dolaşım Sertifikası ise Türkiye ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'na Üye olan ülkelerini kapsıyor. Bu ülkeler ise, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Almanya, Italya, Ingiltere, Irlanda, Danimarka, Yunanistan, Ispanya, Portekiz, Avustürya, Isveç, Finlandiya olmak üzere 15 Avrupa ülkesini kapsamaktadır.

Bu belgelerin yanında ihracat için konsolosluk faturası adı verilen bazı ülkelere ithalat mevzuatı yapılırken giriş gümrüklerinde istenilmektedir. Dördüncü olarak tasdikli fatura olarak bilinen faturaların ihracat yapılan ülkede bulunan büyükelçilikleri veya konsoloslukları tarafından tasdik edildiğini belgeleyen faturadır. Menşei şahadetnamesi de bir diğer istenilen belgeler arasında yer almaktadır. Bu belge alınan malın menşeinin neresi olduğunu gösteren bir belgedir.

Sağlık ve veteriner sertifikaları da bulunan bu belgelerin amacı her türlü gıda maddesi, deri, et, canlı hayvan ve bir takım ambalaj maddelerinin alım ya da satımı için gerekli görülmektedir. Bu mallarda bulunan herhangi bir mikrop ya da bakteriden arınması halinde tüketimi uygun görülen bu belge verilmektedir. Bunun yanında Müslüman ülkeler için helal belgesi de gereklidir. Birbiri ile savaş halinde olan ya da siyasi olarak çatışma içinde bulunan ülkeler arasında yapılan boykot ya da kara listeye alınmadıklarına dair de bir belge bulundurmaları gerekmektedir. Sağlık yönünden bir diğer belge ise radyasyonsuz olduğunu kanıtlayıcı belgedir.

Faturalar da belgeler kadar önem taşımaktadır. İstenilen faturaların arasında proforma ve ticari fatura bulunmaktadır.