BLOG

Deniz Yolu Taşımacılığı Gemileri

Deniz Yolu Taşımacılığı Gemileri

Günümüzde yük taşımacılığını büyük bir yolu deniz yolu ile birlikte yapılmaktadır. Yük ve yolcu taşımada önemli bir yere sahip olan deniz yolu taşımacılığı günümüzde taşımacılığı üçte birini kapsamaktadır. Sanayi devrimi ile birlikte hızlanan üretim ve gelişen dünya pazarından bu yana küreselleşen dünya üzerinde yapılan ithalat ve ihracat deniz yolunu da yoğun bir şekilde etkiledi.

Günlük ömrü az olan ve çabuk bozulan yiyecekler için özel üretilen soğutucuların kapladığı alan büyük olması nedeniyle büyük yük gemileri yapılarak taşımada kolaylık sağlanmaktadır. Yük taşıyan gemilerin ise iki çeşidi bulunmaktadır. Tankerler adı verilen daha çok sıvı taşımaya yaraya ve kuru yük gemisi adı verilen kuru yük taşıyan gemiler olmaktadır.

Petrol ve doğal gaz gibi sıvı yüklerini taşıyan gemiler tanker gemi olarak bilinmektedir. Tahıl, kömür, demir, tuğla gibi malları taşıyan gemilere ise kuru yük gemisi deniyor. Yük taşıma işlemi konteyner adı verilen büyük metal kasalarda yapılmaktadır. Bu kasalar 1951 yılında taşınmaya başlandı. Bu rakamlar ise 1980’li yıllarda 300’ü aştığı belirtilmiştir. Bu gemiler, şimdiki üretilen gemilerin iki katı büyüklendiği olduğu bilinmektedir. Bu yük taşıyan kamyonları ise bir limadan diğerine taşıyan “ro-ro” adı verilen gemiler taşıdığı belirtilmiştir.

Yolcu taşıdığı bilinen yük gemileri ise genellikle belirli sayılarda yolcu taşıyarak kısa mesafeler arasını ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. Kısa mesafeler için kullanılan bu yolcu gemileri vapur ya da feribot adı verilir. Bunu yanında uzun yolculuklar için ise lüks yolcu gemileri kullanılır.

Tanker, konteyner ve ro-ro gemi taşımacılığının yanında kombine ve dökme yük taşımacılığı da bulunmaktadır. Kombine, daha çok petrol ve maden için kullanılırken dökme  yük de şeker tuz gibi dökme ürünlerini taşır.