BLOG

Deniz Taşımacılığında Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Deniz Taşımacılığında Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Taşımacılıkta tehlikeli maddelerin nakliyesi kanun ve yasalar ile düzenlenmektedir. Kamu sağlığını tehdit eden her türlü tehlikeli maddenin tanımı kanunlar ile yapılmaktadır. Tanımı yapılmış tehlikeli madde taşımacılığında uyulması gereken kural ve standartlar ise bu kanun, yasa, bunlara bağlı tebliğ ve yönetmelikler uyarınca tanımlanmaktadır. Denetimler ise gene devlet kurumları tarafından yapılırken uymayanlara çeşitli ceza ve yaptırımlar uygulanmaktadır.

Türkiye’de Denizyolu Tehlikeli Madde Yönetmeliği Var mıdır?

Evet. Türkiye’de deniz taşımacılığında tehlikeli madde taşımacılığı 03.03.2015 tarihli 29284 saylı Resmi Gazete ’de tebliğ edilen Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılmaktadır.

Tehlikeli Madde Nedir?

Yönetmelikte tarifi verilen tehlikeli maddeler tanımı daha kapsamlı olmak ile birlikte özetle; petrol ve petrol türevleri, uçucu yanıcı gaz vb. maddeler, radyoaktif madde ve atıklar ile fiziksel özellikleri nedeni ile taşınırken çevreye zarar verebilecek her türlü yük, bunların ambalajları ve bunların taşındığı malzemeler bu tanıma girer.

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi ve Güvenlik Planı Nedir?

Uygunluk Belgesi tehlikeli yük elleçleyen tüm liman ve kıyı tesislerinin işletme izni ile beraber almak zorunda oldukları bir izin belgesidir.  Güvenlik planı ise hem liman ve kıyı tesislerinin hem de yükü taşıyan firmaların hazırlamak zorunda oldukları kapsamlı güvenlik prosedürleridir.

Tehlikeli Madde Rehberi Nedir?

Tehlikeli madde elleçleyen tüm kıyı tesisleri ve limanlarının yaptıkları iş ile alakalı hazırlamak ve kamuya açık, erişilebilir tutmak zorunda oldukları belgedir. Bu belgede tehlikeli maddeler ile ilgili yapılan tüm iş ve alınan önlemler anlatılır. 

Eğitim Zorunluluğu Kimleredir?

Bu işletmelerde çalışan tüm personelin, tehlikeli yüklerin taşıdığı riskleri, bunlar için alınan emniyet önlemleri, bu işletmelerde emniyetli çalışma, acil durum tedbirleri, güvenlik ve benzer tüm konularda eğitim almaları şarttır.