BLOG

Deniz Taşımacılığında İstifleme Koşulları

Deniz Taşımacılığında İstifleme Koşulları

Deniz taşımacılığında taşınacak olan yüklerin planlanmış zamanda hedeflenmiş yere taşınma işlemi lojistik konusundaki en önemli detaylardandır. Deniz taşımacılığında alınması gereken önlemler ve mutlaka uygulanması gereken koşullar vardır.

Yük taşımakta olan gemilerde teknik kapasitesine uygun bir yükleme, aldığı yükün doğru bir şekilde konumlandırılması, uygun sabitlenmesi ve taşınması düşünülen yükün uygun seçim kriterleri olması göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdendir. Bu koşullara uygun olmayan düzenlemelerle yapılacak seyahatlerde kazların yaşanması, can ve mal kayıplarının olması ihtimali yüksektir.


Uluslararası  Standartlar


Denizyolu taşımacılığında yüklerin istiflenmesi ve  bağlanmaları konularında uluslararası standartlar vardır. Bu standartlar denizdeki can ve mal emniyeti açısından büyük önem arz eder. Bu standartlar sayesinde dünya ticaretinde bİr kaos ortamının oluşmaması hedeflenmiştir.  Gemilerin sefere hazır olduklarından  emin olunduğunda , yük bağlama kurallarına uygun olduğu ve bu konudaki teçhizatlara sahip olduğundan emin olunmalıdır.


Deniz Taşımacılığında İstifleme Teçhizatları


Deniz yolu taşımacılığında kullanılan taşıma için istifleme yapılacak ekipmanlar taşıma sandıkları, konteynerler ve paletlerdir. Sandıklar standart ölçülerinde ve standart ağırlıklarında olmamalarından dolayı özellikle parça yük gemilerinde tercih edilirler. Kombine taşımacılık amaçlı kullanılmamaktadırlar. Genellikle eşyayı üreten kişiden alıcıya kadar geçen süreç içinde güvenle taşınması için sandığın sağlamlığı ve dış etkilere karşı olan direnci önemlidir.

Paletler taşımayı kolaylaştırmak için bir bütün halinde istiflenmesi için ve tek bir birim halinde taşınabilmesi için gerekli araçlardır. Paletler ile yapılan yükleme ve indirme işlemleri forkliftler aracılığı ile seri olarak yapılmasına imkan tanırlar. Avrupa Ambalajları Federasyonunun standart kabul ettiği ölçüler 80x120 ve 100x120 boyutlarındaki paletlerdir.

Konteynerlere ise fiziki olarak büyük sandıklar denebilir.  İngilizcedeki container sözcüğünden türetilmiş bir kelimedir. Muhafaza etmek anlamını taşır. Dış etkenlere göre daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları sebebiyle deniz taşımacılığında en sık kullanılan teçhizatlardandır.