BLOG

Deniz Taşımacılığı Mevzuatları

Deniz Taşımacılığı Mevzuatları

Deniz taşımacılığı mevzuatı, yolcular ve taşınan mal için yüksek seviyede bir koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Deniz ve iç su yolu hizmetleri genel olarak vatandaşlara fayda sağlamalıdır. Yolcuların korunması yanlızca üye devletlerin topraklarında bulunan limanlar da değil, sınır dışındaki limanlar arasında da dikkate alınmalıdır. Diğer bir hedef ise kirliliğin önüne geçmektir.

“Genel hükümler”

-Taşıyıcılar tarafından sunulan nakliye koşulları ile ilgili olarak yolcular arasında ayrımcılık yapılmamalıdır.

-Engelliler ve hareket kabiliyeti düşük kişiler için yardım yapılmalıdır.

-Taşıyıcılar ulusal yasalara uygun olarak yolcu belgesi vermelidir.

-Yolcular bir iptal veya gecikme nedeniyle bağlantılı bir ulaşım hizmetini kaçırırsa taşıyıcı ve uygun olduğu yerde terminal operatörünü, alternatif bağlantıları ilgili yolculara bildirmelidir.

-Ulusal ve uluslar arası emniyeti sağlamak  ve kirliliğin önüne geçmek için çaba sarfetmelidir.

-Denizcilik, seyir ve deniz yayınlarının güvenliği tehdit eden denizcilere verilmesi

-Geniş gemilerde ve limanlarda tehlikeli malların ve yüklerin güvenli taşınması

-Uluslar arası denizcilik sözleşmesinin kabul edilmesi

-Devlet tarafından konulan mevzuatlara uyulması

“Deniz mevzuat amacı”

Deniz taşımacılığı mevzuatı, düzenleme işlevini yerine getirmek ve denizde yaşamın güvenliği,seyir güvenliği ve gemilerden kaynaklanan kirliliğin önüne geçmeyi hedefleyen faaliyetlerden oluşmaktadır.  Ayrıca uluslar arası denizcilik sektörünün gelişiminde önemli bir rol üstlenerek genel denizcilik kanunlarının ve devlet yükümlülüğünün çoğunun uygulanması, izlenmesi ve uyum yetkisi olarak eylemlerini temsil ediyor olmasıdır.

Deniz taşımacılığı mevzuatı aynı zamanda yükümlülüklerin sınırlandırılması, gemilerin alkol alım limitleri, müdahale yetkileri, direktörleri, nakliye kazası ve sızıtı ile oluşan petrol kirliliğine ilişkin gerekliliklerle ilgili uluslar arası sözleşmelerin iç hukuk hükümlerine uyma sorumluluğu getirir.

Mevzuat kirlilik hasarının sorumluluğunu arttırmak ve gemilerin kirlilik borçları için sigorta belgelerine sahip olmasını sağlamak için kullanılır. Hükümetlerce gemiler ve limanlar geniş denetimlerden geçerler