BLOG

Deniz Taşımacılığı Kuralları

Deniz Taşımacılığı Kuralları

Deniz taşımacılığında belirlenen kurallar, yolcu, mürettebat, deniz, çevre ve kıyı bölgelerini korumak için geliştirilen deniz taşımacılığının önemli bir unsurudur. Uluslar arası denizcilik örgütü deniz taşımacılığının küresel doğası ele alındığında tüm dünya da geçerli olarak uluslar arası şartlar geliştirilmektedir. Bu şartlar arasında en önemlisi gemiler tarafından meydana gelen kirliliği önlemektir.

“Gemi Çalışanlarının Eğitimi”

Gemilerin asgari eğitim seviyesine ilişkin belirlenen yönergede eğitim ve iş için yeterlilik kuralları belirlendi. Buna göre gemiciler devlet tarafından düzenlenen uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra yeterlilik belgelerini almak için sınava tabi tutulmaktadır. Ayrıca mürettebat arasındaki ilişkinin iyi olması için de eğitimler verilmektedir.

Deniz yolu taşımacılığı sektöründe uluslar arası deniz taşımacılığı ilişkileri hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu alandaki ilk önlemlerden uluslar arası bağlantılar ve bu tür konularda uluslar arası örgütler ile ilgili eylem konusunda bir danışma prosedürünün başlatılmasıydı. Denizcilik gemileri için kuralların ve şartların çoğunun tüm Birleşmiş Milletler üye ülkeleri için geçerlidir.

Bazı devlet ticareti yapan ülkeler ve bazı uzak doğu ülkelerinin filolarından gelen haksız rekabet nedeniyle 1970’lerin sonunda deniz kurallarına piyasa gözetimi gerekli hale getirildi. Bu nedenle Avrupa’da ülkelerin filolarını denetlemek için bilgi sistemi kuruldu. Bu kurallar üye devletlerin serbest dolaşımını kısıtlamakta  ve ticareti kontrol altına almaktadır.

“Amaç deniz ticaretini geliştirmek”

Deniz ticareti ülke ekonomileri için şarttır. Düzenlemeler güvenlik ve yönetim ile ilgili endişeleri ele alsa da deniz ticaretinin serbest dolaşımının önemini de dengelemelidir. Bu amaçla denizcilik sektörünü etkileyecek birkaç kuralcılığın maliyeti ve etkileri konusunda endişe duyulmaktadır. Sipesifik olarak balıkçılık sektörünü de etkileyen sahil güvenlik düzenlemeleri küçük işletmelerin önüne önemli miktarda ekonomik yük getirmektedir. Deniz taşımacılığı kurallarının amacı deniz ticareti endüstrisini teşvik etmek ve geliştirmektir.