BLOG

Deniz Ötesi İhracat Nasıl Yapılır?

Deniz Ötesi İhracat Nasıl Yapılır?

Deniz ötesi ihracattan mal ve hizmet temin etmenin gerektiği bazı koşullar vardır. Bunlardan en önemlisi uluslararası ilişkiler kurmaktır. Yurt dışı tedarikçiyle çalışmak özel bilgi ve yetenekler gerektiren konulardan birisidir. Uluslararası düzeyde satın alma ve tedarikin gerçekleştirilebilmesi için bazı bileşenlere ihtiyaç duyulur. Öncelikle uluslararası ürün dağıtım sistemi ve lojistik alt yapısının olması gerekmektedir. Uluslararası paketleme, taşıma, depolama gibi lojistik faaliyetlerine dair standartların varlığı ve bu konuda bilgi sahibi olma zorunluluğu vardır. Ürün niteliklerinin teknik açıdan değerlendirilmesine olanak verecek teknolojik bilgi ve cihazların kullanılması gerekir. Transfer işlemlerinin hızlı yürütülebilmesi ve taşımaların online olarak izlenebilmesi için birbiriyle bütün olarak çalışan bilgi sisteminin varlığı ve uluslararası ticaret kurallarının, standartlarının tanımlanmış olması zorunlu tutulur. Gümrük düzenlemeleri, vergiler, kısıtlamalar, uluslararası antlaşmaların uygulamaları, uluslararası sigortalama bilgisi ve uluslararası bankacılık ve para transferi hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.       

Yurt dışından temin edilecek ürünün firmaya sorunsuz olarak getirilebilmesini sağlayacak lojistik bir alt yapı gerekir. Bunun dışında uluslararası ticaret antlaşmalarının yapılmış olması, malzemelerin taşınacağı ortamın standartlaştırılmış olması (boyutları belirli tankerler vb.), gümrük geçişlerindeki işlemlerin nasıl yapılacağını biliniyor olması ve bilgi akışının kolaylıkla gerçekleştirilebilmesini sağlayacak bilgi sistemleri ile bilgiyi farklı ortamlar arasında transfer işlemlerinin nasıl yapılacağının biliniyor olması gerekmektedir. Son olarak çalışılacak yabancı tedarikçinin kültürü hakkında bilgi sahibi olmak ve buna saygı göstermek önemli bir detaydır.