BLOG

Deniz Konşimentosu Talimatına İlişkin Her Şey

Deniz Konşimentosu Talimatına İlişkin Her Şey

Konşimento Nedir?

Konşimento denizyolu taşımacılığında kullanılan bir terimdir. Gemilere teslim edilen malların, yüklerin teslim edildiğini ispatlayan bir alındı belgesidir. Konşimento belgesinin üzerinde yükün yani malın sahibi, teslim alan denizyolu taşımacılığı firma veya acentesinin bilgileri, ürünün nevi, miktarı, teslim alınan tarih ve diğer bazı bilgiler yer almaktadır.

Konşimento Ne İşe Yarar?

Bu belge sayesinde gemiye hangi türde ne kadar malın ne zaman teslim edildiği, kime teslim edildiği gibi bilgiler kısa sürede ve en doğru yöntemle tespit edilebilmektedir. Konşimento da eğer arzu edilirse ödeme yapılacak tutar da yazılabilmektedir. Normal şartlarda navlun adı verilen denizyolu taşımacılığı ile taşınan yük için alınan ücret herhangi bir sözleşmeye bağlı olarak belirlenmez. Ancak bazı taşıyıcı firmalar veya yük taşıtan kişiler isterlerse konşimentoya taşıma bedelini de sözleşme mukavilinden yazdırabilmektedirler. Böylece yükün tesliminde düzenlenen konşimento ücretin tahsili konusunda da önemli bir belge durumuna gelmekte, sözleşme niteliği kazanmaktadır.

Konşimento Nerede Kullanılır?

Konşimento öncelikle düzenlenme amacına uygun olmak kaydıyla ürünün gönderilecek olan adrese ulaştırılacak limanda gemiden boşaltılması ve alıcıya teslim edilmesi aşamasında kullanılmaktadır. Bu aşamada konşimentoda yazan ürünler alıcı tarafından eksiksiz alınabilmektedir. Alındı belgesi olan konşimento ürünün eksik teslim edilmesi halinde denizyolu taşımacılığı yapan firma veya gemi çalışanlarına iade edilmez ve gerekli hukuki yollara başvuru yapılacağı zaman bir delil olarak kullanılır. Ürünün ödendiğinin veya ödenmediğinin ispatı için de her iki tarafın kullanabileceği önemli bir hukuki belge ve delil niteliğinde olan konşimento düzenlenirken bir sureti düzenleyen firmada kaldığından taşıyıcı firma da gerektiğinde yük sahibi, yük taşıtana karşı hukuki yollara başvurduğunda konşimentoyu delil olarak kullanabilmektedir. Konşimento tarafların imzasının bulunduğu bir evraktır.