BLOG

Deniz Konşimentosu Nedir?

Deniz Konşimentosu Nedir?

Deniz konşimentosu, taşıyıcı tarafından, deniz taşımacılığında kullanılan ve içerisinde sözleşme  bulunan belgeye verilen isimdir. Nakliye şirketleri tarafından mallar alınmadan alıcıya teslimine kadar geçen süreçte bir kanıt belgesi olarak kullanılır. Yükleme limanı ve boşaltma limanı arasındaki mal taşıma şartlarını da içerisinde bulundurur.

Deniz konşimentosunun ana rolü deniz nakliyeciliği görevini yerine getiren bir taşıyıcının konşimentoda belirtilen güzergahta tanımlanan ve genellikle limanlarına belirleyici bir rota da taşımak zorunda olmasıdır. Bir mal transferi ya da kıymetli belge taşımada gönderici ve nakliye şirketi arasındaki güveni sağlamak, hakları korumak  ve  alıcın güvenini sağlamak için bu belge kullanılır.

“Konşimentonun özellikleri”

Malların sevkiyatı konşimentoda da belirtilen sevkiyat limanında yapılır.

Bir taşıyıcı tarafından imzalanan konşimento alternatif olarak bir nakliye firması tarafından  da verilebilir.

Limanlarda gemilerden deniz yolu gönderilerinde konşimento kullanılmalıdır.

Her konşimento sevkiyatı sadece bir sevkiyat için geçerlidir daha fazlası için kullanılamaz.

Deniz konşimentosunda aksi belirtilmediği sürece taşıyıcı tarafından sözleşmede belirtilen tüm şartlar ve koşullara tabi olmak zorundadır. Taşıyıcı belgede belirtilen toplam miktara ve boşaltma limanına sadık kalır.

“Konşimento nasıl verilir”

Malların teslimatı yalnızca alıcıya ve yetkili temsilcilerine yapılır. Herhangi bir öngörülen navlun ve masrafının ödenmesinin ardından uygun bir şekilde kimlik belgesinin verilmesi ve teslim yerinde yetkinin verilmesi üzerine teslimat yapılacaktır. Sevkiyat sorunsuz bir şekilde alındığında taşıyıcıya temiz deniz konşimentosu verilir. Eğer ürün zarar görürse temiz konşimento verilmez. Kargo faturası, yükün adlandırılmış gemiye bindirildiğini ve geminin temsilcisi tarafında imzalanmış olduğunu onaylar.

Deniz konşimentosunda gönderici, “tüzel kişi” olarak adlandırılır. Nakliye şirketi tüzel kişiden aldığı belgeyi boşaltacağı limana verdikten sonra sonuçlandırmış olur. Nakliye şirketinin yönetmeliği ihlal etmesi dahilinde sonuçlama işlemi başarısız olursa ya da meydana gelebilecek kazadan dolayı kısmi veya tamamen gönderici sorumlu tutulmaz.