BLOG

Demuraj nedir?

Demuraj nedir?

Küreselleşen dünya ile serbest ekonominin yayılımı ve ülkeler arası iletişimin artması ile ticarete de yoğun bir şekilde yansımıştır. Dünyanın gittikçe küçülerek ülkelerin birbirine olan bağlarının yakınlaşması ile değişen üretim ve tüketim olanakları en çok etkilediği alanlardan biri olan ticaret, ülkelerin git gide uzmanlaşmasına neden oluyor. Bu sıralamada Türkiye’de önemli yer tutmaktadır.

Dünya ekonomisinde yerini alan Türkiye, jeopolitik konumu ile de önem kazanmaktadır. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi gibi denizlerinin yanında iç deniz olan Marmara Denizi ile yoğun mal sevkiyatının yapıldığı için önemi artmaktadır.

Dış ticaret işlemleri yapılırken yükleme işleminin gerçekleşeceği konteynerlere yükün boşaltılması esnasında alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşma ile belirtilen sürenin aşılması üzerine ödenen para bedeline verilen addır. Anlaşmada belirtilen para miktarınca ödenecek olan konteyner başına da alıcı, gecikme bedelini öder.

Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilene göre, deniz taşımacılığı esnasında alıcı ile satıcı yükleme işleminin gerçekleştirdikleri gemi sevkiyatı yapılacak olan malı, yükleme ve boşaltma yapacakları limanda belirtmek zorundadır. Bu yüklemenin gerçekleştiği süreye ise TTK’da ve denizcilik jargonunda “starya” adı verilir.

Malın önceden belirlenen yükleme süreleri belirlenmediği takdirde liman kuralları içerisinde belirlenmesi eğer liman bu konuda bir kural belirtmediyse de ticari geleneklerin belirttiği şartlar dahilinde bu da eğer yok ise malın çeşidine ve türüne göre uygunluk süresine göre belirlenmesi gerektiği bilinir. Bu süre ise deniz ticareti arasında yedi gün olarak ayarlanmıştır.

Ancak bu belirtilen yükleme ve boşlatma işlemi süresi içinde yapılmadığı takdirde navlun sözleşmesi adı verilen sözleşme gereğince gemiler, fazladan bekledikleri süre haricinde bekleyerek geçirecektir. Fazladan bir süre beklemesi gereken bu işleme ise “sürastarya” adı verilmektedir. İşte bu sürastarya ise fazla süreler içinde ödenecek ücretlere demuraj denilmektedir