BLOG

Demuraj Ne İşe Yarar?

Demuraj Ne İşe Yarar?

Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilene göre, deniz taşımacılığında taşıtan ile taşıyanın, gemiyle sevkiyatı yapılacak malın, limanda yüklenme ve boşaltılma zamanını en baştan belirlemesi gerekmektedir. Bu belirlenen zamana denizcilik kültüründe starya ismi verilir.

Demuraj ne işe yarar ; Eğer yükleme işlemi için süre her iki taraf tarafından da belirlenmemiş ise limanın kurallarına göre, ama limanın belli bir kuralı yoksa ki ticari geleneklerce, lakin bu da yok ise malın durumu göz önüne alınarak uygun olan bir süre belirlenmek zorundadır.

Genel olarak bu yükleme işleminin uzunluğu 7 gün şeklinde belirlenmektedir. Diğer taraftan yüklenme ve boşaltılma işlemleri starya içinde yapılmadığı takdirde, navlun sözleşmesinde belirlendiği üzere gemiler fazladan bir süre daha beklemek zorundadır. Bu süreye de sürastarya ismi verilmektedir. Sürastarya ismi verilen bu fazla süre için ödenmesi gereken ücretlere demuraj denilmektedir.

Yani kısaca belirtmek gerekirse; Dış ticari işlemlerde konteynerde bulunan malın boşaltılması amacıyla taşıtan ve taşıyanın yaptığı anlaşma üzerine belirlenen zamanın aşılması durumunda, her bir konteyner için taşıtanın ödediği gecikme bedelidir.


Demurajların Hukuki Niteliği


Demurajların hukuki niteliği nedir ;  10.10.1995 tarihli ve 2691 sayılı Denizcilik Müsteşarlığı’nın yazısına göre, geminin tümü taşıtana tahsis edildiği takdirde kaptan, geminin yük alacak hale geldiği vakit bu durumu taşıtan kişiye bildirmesi gerekir.

Yükleme zamanı bu bildirinin ertesi günü itibarıyla başlar. Yükleme zamanı ile ilgili taşıtan ve taşıyanın yapmış oldukları anlaşmada belirlenen zamanı geçen durumlarda taşıtan kişinin taşıyan kişiye ödemiş olduğu demuraj miktarının navlun hasılatı içerisinde değerlendirilme yapılması gerekir.

Maliye İdaresindeki görüşlere paralel bir tutum olarak nakliye işlerinde yüklenme, boşaltılma veya taşınma zamanının belli süreyi aşması sebebiyle, taşıtan kişinin taşıyıcı kişiye ödeyeceği tazminat miktarının taşıma bedelinin içinde olduğu düşüncesi hâkimdir.