BLOG

Demuraj Kime Ödenir?

Demuraj Kime Ödenir?

Demuraj en basit haliyle ödenen gecikme bedellerine verilen isimdir. Dış ticaret işlemlerinde konteynerdaki yükün boşlatılması için ithalat ve ihracatçılar arasında anlaşma yapılarak bir süre belirlenmektedir. Eğer anlaşma ile belirlenen süre aşılırsa, her bir konteyner başına alıcı tarafından gecikme bedeli ödenmektedir. Dış ticaret işlemlerinde ödenen bu gecikme bedeli demuraj olarak adlandırılır. Demuraj bedeli konteyneri anlaşılan süre içinde teslim etmeyen müşteri tarafından, konteynerin ait olduğu firmaya ödenmektedir.

Niçin Demuraj Ödenir?

Türk Ticaret Kanunu gereğince deniz taşımacılığı yolu ile yapılan ticaretlerde alıcı ve satıcı taşınan malın ilgili limana sevk işlemlerine dair süreyi en baştan belirlemek durumundadır. Starya adı verilen bu yükleme ve boşaltma süresine dair anlaşma taraflarca belirlenmemiş ise bu süre liman kurallarına göre belirlenir. İlgili limanın bu konuda herhangi bir kuralı yoksa yükleme ve boşlatma süresi ticari gelenekler ya da malın durumuna göre belirlenebilir.

Sürenin aşılması durumunda malı taşıyan gemilerin fazladan bir müddet daha beklemesi gerekecektir ki bu bekleme süresinin karşılanması için de demuraj bedeli ödenmelidir.

Demuraj Masrafları Kim Tarafından Belirlenir?

Demuraj masrafları carrier adı da verilen konteyner taşıyıcı firmaları tarafından belirlenmektedir. Bu masraflar konteyner çeşidi, konteyner büyüklüğü, liman, taşıyıcı ve ülke farklılıklarına bağlı olarak değişebilmektedir.

Demuraj Masrafları Niçin Oluşur?

Demuraj masrafları birçok sebebe bağlı olarak ulaşabilir. Evrakların ithalatçıya zamanında ulaştırılmaması ya da evrakların hava kargo taşımacılığı esnasında kaybolması, yine evraklara bağlı sebeplerden biri olarak konteyner gemisinin evraklardan önce limana gelmesi, evrakların bankadan beklenilen sürede temin edilememesi ve kimi zorunlu sebepler dolayısıyla hava kargo firmalarının evraklar teslimini gerçekleştirememesi demuraj masraflarının oluşumunda oldukça etkili sebeplerdendir.