BLOG

Demuraj Kavramı

Demuraj Kavramı

Dünya üzerinde taşımacılık sektörü aralıksız büyümeye devam ediyor. Taşımacılık sektörü sadece kara taşımacılığı alanında değil aynı zamanda tarihin en eski ticaret yöntemlerinden biri olan deniz taşımacılığı üzerinde de sürdürülmekte. Kara taşımacılığının en büyük avantajları arasında raylı sistemleri göstermek mümkün.

Raylı sistemlerle iki nokta arasında ulaşılabilecek en yüksek taşıma seviyesi sağlanmakta. Bu bir tır yani otoyol taşıma aracı ile kıyaslandığında hem daha uygun maliyetli hem de çok daha yüksek kapasite ile gerçekleştirilebilmekte. Konuyu bu yönü ile ele aldığımızda raylı sistemler için hem çok daha büyük hem de çok daha uzak mesafeler söz konusu olduğunda faydalanabilmek imkansız. Bu nokta da devreye deniz taşımacılığı girmekte.


Demuraj Nerede Karşımıza Çıkıyor?


Deniz taşımacılığı otoyol ve raylı sistem ile kıyaslandığında hem çok daha uygun fiyat sunarken hem de olağan üstü taşıma kapasitesini de beraberinde getiriyor. Deniz taşımacılığı uluslararası kanunlar ve yerel deniz taşımacılığı kanunları ile son derece kesin çizgiler ile çizilmiş bir çerçevede gerçekleşiyor.

Uluslararası yasalar ve yerel yasalarda deniz taşımacılığında söz konusu olabilecek gecikmeler için Demuraj kavramı oluşturulmuştur. Bu yasa ile yurt dışından ithal edilen ürünün gümrük noktalarından sözleşme ile belirlenen süre haricinde bekletilen her gün için ayrıca hesaplanarak ithal eden firmaya fatura edilir.

Sözleşme ihlal cezası olarak da adlandırabileceğimiz Demuraj kanunu konteynerler için oluşturulmuş bir kavramdır. Konteyner alanının sözleşme süresinden uzun süre işgal edilmesi ile oluşan zararın tazmini için oluşturulmuş bir kavramdır. Burada cezayı yurt dışından ürün satın alan fakat gümrük noktasından yani limandan alınmakta geç kalan ithalatçı firma ödemektedir. Yapılan sözleşmenin içeriğine göre demuraj ücretleri değişiklik gösterebilmektedir. Bu konu hakkında sözleşmelerde kesinlikle mutabakata varılmalıdır.