BLOG

CMR Anlaşması

CMR Anlaşması

CMR anlaşması uluslararası nitelikteki taşımacılık hükümlerinin yer aldığı ve kabul edilen ülkelerce imzalanmış olan, kabul eden ülkelere karayolu taşıma belgesi verip taşımanın belgedeki hükümlere göre yapıldığını gösteren anlaşmadır. Bu belge navlun komisyoncusu yahut taşımacılık şirketince alıcının ismine düzenlenmektedir. Aynı zaman bu sözleşme, malların belirtilen şartlarda taşınmak üzere, iyi halde teslim alındığını ve sözleşme yapıldığını gösteren bir hukuki delil niteliği kazanmaktadır.

Anlaşmanın Tarihçesi

CMR sözleşmesi 1978 yılında Cenevre şehrinde yazılmış olan bir sözleşmedir. 1979 yılında sözleşme Birleşmiş Milletler tarafından, imzalanması amacıyla diğer dünya ülkelerine gönderilmiş ve ülkemiz de 1995 yılında sözleşmenin taraflarından biri olmuştur. 1995 yılı itibariyle ülkemizde uluslararası karayolu nakliyesi bu sözleşme hükümleri altında gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

CMR Belgesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Bu belgede;

·         İhracatı yapan firmanın adı

·         İthalatçı firma adı ve adresi

·         Malın teslimatının yapılacağı yer

·         Yükleme yeri

·         Yükleme tarihi

·         Malın cinsi

·         Ambalaj cinsi ve sayısı

·         Teslimat şekli

·         Brüt kilo

·         Araç plaka bilgileri

Yer almaktadır.

CMR Sigortasına Dair

·         CMR Sigortası Nedir?

Uluslararası karayolu mal taşımacılığı sigortası adı da verilen CMR sigortası, uluslararası sınırlarda nakliye hizmeti vermekte olan karayolu taşımacılığı firmaların, yaptıkları taşımalar ile alakalı olarak, CMR sözleşmesinden doğmuş olan hukuki yükümlülüklerini, poliçede belirtilmiş olan şartlara bağlı olarak teminat altına almakta olan bir sigortadır.

·         CMR Sigortası Şartları Nelerdir?

CMR sigortasından faydalanabilmek için karayolu taşımacılığı yapmak, yükleme ve istiflemenin iki ayrı türde olması, uluslararası taşıma yapıyor olmak, taşınanın eşya olması ve eşya sözleşmesinden doğan bir borç alacak ilişkisi içinde olunması gerekmektedir.