BLOG

Charter Party Konşimentosu

Charter Party Konşimentosu

Mevcut olan denizyolu taşımacılıklarının çoğu konteyner taşımacılığı olarak yapılmaktadır. Konteyner taşımacılığı, özellikle 1970 sonrası yapılan denizyolu taşımacılığını resmen domine etmiştir. Mobilya, makine aksam, beyaz eşya, ev eşyaları ve tekstil gibi aklınıza gelebilecek hemen hemen her türlü yük, 20 ft ve 40 ft olarak adlandırılan konteynırlar aracılığı ile taşınmaktadır. Bozulabilecek malzemeler reefer konteynırlar ile, kimyasal ve likit yakıtlar ise tank konteynerlerde taşınmaktadır.

Charter Party Konşimento Nerelerde Kullanılır?

Konşimentolar, kısaca olarak denizyolu taşıma izin kağıtlarıdırlar. Charter Party konşimentolar ise, normal konşimentolardan farklıdırlar. Bu farkları şöyle sıralamamız mümkündür:

  • Charty Party Konşimento, büyük boyutlu dökme yüklemelerde kullanılan bir konşimento çeşitidir. Örnek olarak 3000 tonluk dökme ham Ayçiçek yağı için kullanılması gereken konşimento, Chater Party konşimentodur.

  • Charter Party konşimentolar genelde gemi sahibi, gemiyi kiralayan firma, kaptan ve ya bunların acentaları tarafından imzalanabilmektedir. Normal konşimentolar ise taşıyıcı, taşıyıcı acentası ve ya kaptan tarafından imzalanmaktadır.

  • Charter Party konşimentoların başka bir özelliği ise, gemi sahiplerinin, gemiyi kiralayan firmanın kendilerine kira ödemediklerini ileri sürüp, taşıma bedelini doğrudan kendileri için isteyebilirler. Bu yüzden de akreditifli ödemelerde bankalar bu konşimentolara mesafeli durmaktadırlar.

  • Charter Party konşimentolar dünyanın en büyük taşıma kurumu olan BIMCO tarafından hazırlanmaktadır. Normal konşimentolar ise taşıyıcıların kendi kurallarını yazdıkları matbu formlardır.

Kısacası

Kısacası Charter Party konşimentolar dökme deniz yolu taşımalarında ve büyük ebatlı yüklemelerde kullanılan, BIMCO tarafından hazırlanan, bankacıların genel olarak uzak durdukları kontratlardır. Charter Party konşimentolarda gemi sahibi hem hakları korunur bir biçimde gemisini kiralar, hem de kira ödenmediğini ileri sürerek, taşıma bedelinin doğrudan kendilerine aktarılmasını talep edebilirler. Bu yüzden hem kurallar gereği hem de kar etme amaçlı olarak gemi sahipleri Charter Party kontratları tercih ederler.