BLOG

Charge Nedir? Ne Zaman Alınır?

Charge Nedir? Ne Zaman Alınır?

Deniz yolu ile taşınan tehlikeli maddelerinn taşıma işlemleri sırasında armatörün tarafından taşıma için talep edilmekte olan ücrete ek oalrak istenen ücrete imco charge denir. Taşınan tehlikeli maddelerin durumuna göre armatör tarafından uygun şaratlar oluşması şartıyla imco charge ücreti alınabilir.


Denizyolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hakkında Genel BilgilerUluslararası Denizcilik Örgütü tarafından ilk defa 1965 yılında yayınlanan Tehlikeli Malların Deniz Yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması gereği deniz yolu üzerinden taşınan tehlikeli maddelerin deniz yolu ile taşınmasında bu işlemin nasıl yapılacağı ve hangi şartlar altında yapılacağının kanunlar ile belirtilmesinin yanı sıra bu tehlikeli maddelerin taşınması sırasında deniz kirliliğinin meydana gelmesini engellemek için deniz araçları ile taşınacak olan zararlı maddeler ile ilgili taşımacılığın nasıl yapılacağına dair şartları da belirtilmektedir. Deniz yolu ile uluslararası taşımacılık yapan kişi ve kuruluşlar belitilen bütün şartlara uymakla yükümlüdürler.


BağlantıDenizyolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hakkında Uyulması Gereken KurallarDenizyolu ile tehlikeli madde taşımacılığı bu işi profesyonel olarak yapan firmalar tarafından profesyonelce taşınmalıdır. Taşıma esnasında uzman taşıyıcılar tercih edilmelidir. Ön ve son taşıma öncesi tehlikeli maddelerin yüklemesinde tehlikeli maddelerin özel olarak paketlenmesinin ardından etiketlenmesi ve uluslararası kurallar ve yönetmeliğe uygun olması için tüm işlemlere hazırlanmalıdır. Bu işlemleri yapacak olan çalışanlar tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili en son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olan, bu iş için eğitimli ve sertifikalı kişiler olmalıdır. Bu uzman kişiler yüksek tecrübeleri ile taşıma esnasında herhangi bir problem ile karşılaşılması halinde hızlı ve pratik şekilde özel çözümler bulabilecek kapasite olmalıdır. Tehlikeli maddelerin deniz yolu ile taşımacılığı sırasında yapılan tüm işlemlerde kullanılan ekipmanlar bu iş için üretilmiş olan en gelişmiş ekipmanlar olmalıdır.