BLOG

Bir Vagonda Az Yükünüz Varsa Ne Yapmalısınız?

Bir Vagonda Az Yükünüz Varsa Ne Yapmalısınız?

Karayolu taşımacılığında kullanılan en uygun fiyatlı yöntemlerden birisi raylı taşımacılıktır. Kara tren veya hızlı trenlerle yapılan raylı taşımacılıkta yük taşımacılığı da yapılmaktadır. Çok ağır yüklerin tek seferde taşınabildiği raylı taşımacılık yöntemi denizyolu taşımacılığının hinderlantını belirlemede önemli bir ölçüttür. Demiryolu bağlantısı bulunan limanlar denizyolu taşımacılığında özellikle tercih edilen limanlardır.

Raylı Taşımacılıkta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Raylı taşımacılıkta kullanılan trenler belirli sayılarda vagonların birbirlerine bağlanması suretiyle oluşan uzun ve büyük taşıma ve nakliye araçlarıdırlar. Demiryolu raylarının bulunduğu her yere gidebilecek özelliktedirler. Günümüzde buharlı ve elektrikli trenler özellikle kullanılmaktadır. Türkiye’de şehirlerarası raylı sistem taşımacılığında son yıllara kadar buharlı trenler kullanılırken hızlı trenlerin geliştirilmesi ile birlikte yavaş yavaş hızlı ve elektrikli trenlere geçiş yapılmaktadır. Ancak yük taşımacılığında hala buharlı trenlerin daha fazla tercih edilmesi söz konusu olmaktadır.

Buharlı Trenler

Önde lokomotif olarak kabul edilen ve makinist kabininin de bulunduğu vagonun kontrolünde, kömür ve benzeri yakıtlar kullanılarak su buharının elde edilmesi ve su buharının itici gücünün pistonlar vasıtası ile hareket enerjisine dönüştürülmesi ile çalışan makinelerdir.

Vagonlarda Yük Ölçümü

Raylı sistemle çalışan trenlerle yapılacak olan taşımacılıkta dikkat edilmesi gerekenlerden birisi de vagonların hareket sırasında sabit kalmasını, savrulmasını ve devrilmesini önleyecek şekilde yüklenmesidir. Bunun sağlanması için belirli kural ve kriterlere uymak gerekmektedir. Örneğin bir vagonda diğer vagonlara oranla daha az ağırlığı bulunan bir yük bulunuyorsa bu vagonun hareket sırasında kaza riski oluşturma ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir riski en aza indirmek için vagonların tamamında eşit yük olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Eğer böyle bir uygulama gerçekleştirilemiyorsa hafif olan vagonların en arka sıralarda olması olası kazaları en aza indirecektir.