BLOG

Atr Hizmeti ile İlgili Detaylar

Atr Hizmeti ile İlgili Detaylar

Küreselleşen dünya ile serbest ekonominin yayılımı ve ülkeler arası iletişimin artması ile ticarete de yoğun bir şekilde yansımıştır. Dünyanın gittikçe küçülerek ülkelerin birbirine olan bağlarının yakınlaşması ile değişen üretim ve tüketim olanakları en çok etkilediği alanlardan biri olan ticaret, ülkelerin git gide uzmanlaşmasına neden oluyor. Bu sıralamada Türkiye’de önemli yer tutmaktadır.

Türkiye’nin etrafınının denizlerle çevrili olmasının yanında dünya üzerinde deniz ticaretinin gittikçe önem kazanması da etkili oldu. Dünya çapında artan deniz ticaretine olan ilgi ile Türkiye’de denize olan önemini artırmaktadır.

Dünya ekonomisinde yerini alan Türkiye, jeopolitik konumu ile de önem kazanmaktadır. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi gibi denizlerinin yanında iç deniz olan Marmara Denizi ile yoğun mal sevkiyatının yapıldığı için önemi artmaktadır.


A.TR Dolaşım Belgesi Nedir?


Türkiye ve Avrupa Topluluğu için gümrük birliğinin ilkelerine göre işlenmiş tarım ürünlerini de dahil ederek sanayi ürünü olan ve serbest dolaşım için gerekli koşullar yerine getirilir. İlgili hükümlerin uygulanabilmesi için uygun hale getirilen ihracatın ya da gümrük beyannamesi imzalamak yetkili kanuni temsilcinin talebi gerekmektedir.

Talep edildiği takdirde ise gümrük idareleri ya da yetki verilen kuruluşlar bir belge düzenler. Bu düzenlenen belgeye göre eşya için serbest dolaşım izni verilir. Bu belgeye de A.TR dolaşım belgesi adı verilir.

A.TR dolaşım belgesi bulunmayan bir eşya için de üçüncü ülkelere vergi oranları uygulanmaktadır. Bu uygulamalar Türkiye’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde düzenlenerek sunulur. Bu düzenlemeleri yapan birkaç ülke isimleri ise şöyledir: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Yunanistan vs olmak üzere 29 ülkeyi kapsamaktadır.